Ponosni smo na saradnju sa UNDP na našem projektu i razvijanju inovativnih ideja.